Usuwanie awarii elektrycznych

4

–       lokalizacji i naprawa uszkodzeń kabli średniego i niskiego napięcia, WLZ, linii oświetleniowych, wyznaczaniu tras kablowych

–       wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne i próby napięciowe

–       usuwania awarii energetycznych linii napowietrznych i kablowych

Kompleksowo usuwamy awarie w czasie do 24 godzin począwszy od lokalizacji ( znalezienia miejsca uszkodzenia ) dokonanie pomiaru poprzez naprawę oraz przywrócenia zasilania do klienta i pojawiania się napięcia.