Budowa przyłączy energetycznych

zue2-nogal-elektryczny

–       budowy przyłączy energetycznych, linii średniego i niskiego napięcia, oraz stacji transformatorowych napowietrznych i          kablowych

–      przebudowy wszelkiego rodzaju sieci energetycznych ( Sn, Nn ) teletechnicznych i oświetleniowych

        Uzgodnienia z właścicielami urządzeń energetycznych, wykonanie projektów przebudowy przyłączy, linii, stacji transformatorowych. Wykonanie dokumentacji techniczno prawnej, zawarcie niezbędnych umów wykonawczych, przebudowanie danych urządzeń energetycznych. Dokonanie odbiorów wykonanych prac.